Huisartsen

VOOR VERWIJZERS

Consultatie

Binnen de Praktijk voor Psychiatrie is het voor huisartsen en andere medisch specialisten mogelijk een beroep te doen op consultatie door psychiater van der Laan. Dit kan plaatsvinden binnen de huisartspraktijk of op de lokatie van de praktijk. Het kan zowel gaan om face-to-face beoordelingen, als om overleg rond casuïstiek.

Ik heb een samenwerkingsovereenkomst met HZOA hiertoe. 

 

specialismen

WIE KUNT U DOORVERWIJZEN

Mensen met diverse psychische klachten

klachten zoals angst en paniek, somberheid, slaapproblemen, traumatisering, eetstoornissen, lichamelijke klachten waar geen (volledige) medische oorzaak voor gevonden wordt, psychose, ADHD en autisme

 

Wie kunnen we niet helpen

Als er dermate ernstige ontregeling is met crisis en noodzaak tot 24 uurs-zorg (door suicidaliteit of agressie) kan ik onvoldoende hulp bieden, u kunt dan beter doorverwijzen naar een GGZ instelling.

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar

 

WERKWIJZE

Van Aanmelding naar Behandeling. 

Aanmelden

Voor de praktijk heeft u een verwijzing voor de Specialistische GGZ (SGGZ) van de huisarts (of andere specialist) nodig om uw behandeling vergoed te krijgen. De brief moet gericht zijn aan psychiater Mw. S.A. van der Laan. 

 De huisarts omschrijft in de verwijsbrief de problematiek en reden van verwijzing.

1e Intakegesprek | kennismaking

Tijdens de intake maken we kennis en inventariseren de problemen, de wijze waarop u ermee omgaat en de factoren die ermee samenhangen. Dit eerste kennismakingsgesprek duurt ongeveer 1 uur, soms gevolgd door een 2e afspraak voor verdere klachtverheldering en het uitwerken van een behandelplan. 

2e Intakegesprek |  klachtenverheldering&behandelplan

2e afspraak voor verdere klachtverheldering en het uitwerken van een behandelplan. 

Starten behandeling | vervolgafspraken

Indien we besluiten om te starten met behandeling worden er vervolgafspraken gepland. Een therapiesessie duurt maximaal 60 minuten. Er wordt 10 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/afronding en 10 minuten voor verslaglegging. Een medicatiecontrole duurt maximaal 30 minuten. Er wordt 10 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/ afronding en 10 minuten voor verslaglegging. 

Verwijzers op de hoogte voortgang

Het is gebruikelijk dat huisarts  (en eventueel andere verwijzer) op de hoogte worden gesteld van de bevindingen en voortgang van behandeling.

Evaluatie

Regelmatig wordt met u besproken of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten (ROM) om de evaluatie van de behandeling inzichtelijk te maken. 

informatie en aanmelden

CONTACTFORMULIER

AANMELDEN

Wil je een afspraak maken neem dan contact op met het secretariaat of vul het contact formulier in.

 

Akkoord met privacyvoorwaarden