Financieel

VERGOEDINGEN VAN DE ZORGVERZEKERAAR

Kosten

Praktijk van der Laan hanteert de tarieven voor 2024 zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) in het Zorg Prestatie Model(ZPM).

Informatie over het ZPM vindt u hier: Zorg Prestatie Model

Praktijk van der Laan heeft voor 2024 geen contracten met zorgverzekeraars gesloten. De vergoeding van de kosten zijn afhankelijk van uw polis. Een restitutiepolis vergoedt meestal 100% van de behandeling. Een naturapolis vergoedt meestal een deel van de kosten. Controleer voordat u behandeling start de voorwaarden van de polis (“ongecontracteerde GGZ”). 

Eigen Risico

Als u het eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in 2024, zal de zorgverzekeraar dit verrekenen met de nota. Voor 2024 is het verplichte eigen risico, voor behandelingen gestart in 2024, vastgesteld op € 385,-. Heeft u daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar, dan moet u daar ook rekening mee houden.

 

}

Afspraak gemist of te laat afgezegd?

Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Als u een afspraak te laat afzegt, of een afspraak mist, krijgt u daarvoor toch een rekening. Er geldt dan een tarief van € 50,-.
Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar!