Financieel

VERGOEDINGEN VAN DE ZORGVERZEKERAAR

Kosten

Praktijk van der Laan hanteert de tarieven voor 2020 zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Deze tarieven vind u hier: Nederlandse Zorgauthoriteit

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Uw behandeling valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat u, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling. Ik werk contractvrij. Dat wil zeggen dat ik geen contracten heb afgesloten met de zorgverzekeraars.

Indien u een restitutiepolis heeft, wordt 100% van de kosten van uw behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u een naturapolis heeft, vergoedt uw zorgverzekeraar over het algemeen slechts een gedeelte van de kosten. Het gedeelte van de kosten, dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, breng ik bij u in rekening tot een maximum van 85% van het NZA-tarief. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat voor polis u heeft en wat er vergoed wordt.

Ik adviseer u om een restitutiepolis af te sluiten. 

De kosten per maand zijn weliswaar iets hoger dan bij een naturapolis, maar u weet dan zeker dat uw behandeling volledig vergoed wordt.

 

Rekenvoorbeeld

Uw behandeling (inclusief alle administratie) vanwege een depressie heeft tussen de 800 en 1799 minuten in beslag genomen.

Het NZA-tarief in 2020 bedraagt € 2.691,48.

    U heeft een restitutiepolis: Uw zorgverzekeraar vergoedt 100% van de kosten.

    U heeft een naturapolis en uw zorgverzekeraar vergoedt 65% van de kosten. U betaalt de resterende 20% = € 538,30.

    U heeft een naturapolis en uw zorgverzekeraar vergoedt 75% van de kosten. U betaalt de resterende 11% = € 269,15.

Eigen Risico

Als u het eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in 2020, zal de zorgverzekeraar het eigen risico verrekenen met mijn nota. Voor 2020 is het verplichte eigen risico, voor behandelingen gestart in 2020, vastgesteld op € 385,- Heeft u daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar, dan moet u daar ook rekening mee houden.

U ontvangt mijn factuur direct na het afsluiten van uw behandeling, indien uw behandeling korter duurt dan 12 maanden. Als u langer dan 12 maanden in behandeling bent, ontvangt u in ieder geval na 12 maanden een factuur voor de kosten van het eerste behandeljaar. Na het afsluiten van uw behandeling ontvangt u weer een factuur, over de resterende behandelperiode na de eerste 12 maanden.

 

}

Afspraak gemist of te laat afgezegd?

Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 24 uur van tevoren. Als u een afspraak te laat afzegt, of een afspraak mist, krijgt u daarvoor toch een rekening. Er geldt dan een tarief van € 50,-.
Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar!