BEHANDELINGEN & WERKWIJZE

WIE KAN ER BIJ ONS TERECHT

Mensen met diverse psychische klachten

Klachten zoals angst en paniek, somberheid, traumatisering, eetstoornissen, lichamelijke klachten waar geen (volledige) medische oorzaak voor gevonden wordt, psychose, ADHD en autisme

 

Wie kunnen we niet helpen

Als er dermate ernstige ontregeling is met crisis en noodzaak tot 24 uurs-zorg (door suicidaliteit of agressie) kunnen we u onvoldoende helpen, u kunt dan beter verwezen worden naar een regionale GGZ instelling.

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

 

WERKWIJZE

Van Aanmelding naar Behandeling 

Aanmelden

Voor de praktijk heeft u een verwijzing voor de Specialistische GGZ (SGGZ) van de huisarts (of andere medisch specialist) nodig om uw behandeling vergoed te krijgen. De brief moet gericht zijn aan psychiater Mw. S.A. van der Laan.

De huisarts omschrijft in de verwijsbrief de problematiek en reden van verwijzing.

1e Intakegesprek | kennismaking

Tijdens de intake maken we kennis en inventariseren de problemen, de wijze waarop u ermee omgaat en de factoren die ermee samenhangen. Dit eerste kennismakingsgesprek duurt ongeveer 1 uur, soms gevolgd door een 2e afspraak voor verdere klachtverheldering en het uitwerken van een behandelplan. Dit gesprek is met mw. van der Laan of een andere regiebehandelaar van de praktijk, dit wordt met u besproken. 

2e Intakegesprek |  klachtenverheldering & behandelplan

2e afspraak voor verdere klachtverheldering en het uitwerken van een behandelplan.

Starten behandeling | vervolgafspraken

Indien we besluiten om te starten met behandeling worden er vervolgafspraken gepland. Een therapiesessie duurt meestal 60 minuten. Er wordt 10 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/afronding en 10 minuten voor verslaglegging. Een medicatiecontrole duurt maximaal 30 minuten. Er wordt 10 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/afronding en 10 minuten voor verslaglegging.

Verwijzers op de hoogte voortgang

Het is gebruikelijk dat huisarts  (en eventueel andere verwijzer) op de hoogte worden gesteld van de bevindingen en voortgang van behandeling.

Evaluatie

Regelmatig wordt met u besproken of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten (ROM) om de evaluatie van de behandeling inzichtelijk te maken. 

AANMELDEN

Wil je een afspraak maken neem dan contact op met het secretariaat: 0575 – 760802 of vul het contact formulier in.

Familie & vrienden

Naasten

Betrokkenheid naasten

Wij streven ernaar om naasten te betrekken, dit kan van belang zijn voor de diagnostiek en de behandeling. Vanzelfsprekend altijd in overleg met de patiënt. 

Een naaste heeft veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Bovendien ziet u vaak al in een vroeg stadium wanneer iets mis dreigt te gaan. Informatie die ook voor behandelaars van belang kan zijn. Als de patiënt én de naaste het wenselijk vinden, organiseren wij een gesprek met patiënt, systeem en behandelaar. Ook bestaat de mogelijkheid, als er een therapeutisch doel is, partnerrelatiegesprekken of gezinsgesprekken te organiseren met een hiertoe gespecialiseerd therapeut (systeemtherapeut).